overlay1
menupicture

Verantwoording

De website van Driehuizen wordt door de redactiecommissie van de Driehuizer Gemeenschap onderhouden.

Elk artikel en elke foto op de website van Driehuizen wordt voor publicatie beoordeeld op geschiktheid.
Waar nodig wordt vooraf overlegd met diegenen die onderwerp zijn van een artikel of foto, voordat tot publicatie wordt overgegaan.
Ondanks deze gehanteerde zorgvuldigheid zou het kunnen voorkomen dat er een bezwaar tegen plaatsing ontstaat.
Het spreekt vanzelf dat elk bezwaar tegen een publicatie serieus genomen wordt en dat zelfs, in overleg met de redactiecommissie, besloten kan worden een publicatie achteraf ongedaan te maken.

Wellicht ten overvloede:
Van de inzenders van bijdragen aan de website wordt verwacht dat -waar de privacy in het geding zou kunnen komen- aan betrokkenen duidelijk gemaakt wordt dat het een publicatie voor de website betreft.