overlay1
menupicture

                           IJsclub Driehuizen                      logo

Home Nieuws Zomer Winter Historie Eilandspoldertocht Contact

 


Historie

 

eind jaren 30Eind jaren ’30: zwieren op de Ringvaart met rechts de koek-en-zopie

 

In een periode dat in Nederland veel ijsclubs zijn opgericht, aan het eind 19de en het begin van de 20ste eeuw, werd ook ijsclub Driehuizen opgericht, namelijk op 1 oktober 1903. De contributie werd op 1 gulden gesteld, destijds een fors bedrag dat dan ook direct aanleiding gaf tot verhitte discussies omdat het voor sommige dorpsgenoten moeilijk op te brengen was. Door enkele vermogende leden werd een flinke hoeveelheid materialen aan de nieuwe vereniging beschikbaar gesteld, zoals een A (A-vormige sneeuwschuiver), twee schoppen, bezemstelen en ‘juffers’ (lange staken waarmee wakken afgezet konden worden). De ijsclub werd al snel lid van de regionale ‘IJsbond Hollands Noorderkwartier’, de IJ.H.N., die destijds als grote gangmaker van het schaatsgebeuren op natuurijs in Noord-Holland optrad.

 

gekostumeerd ijsfeestImpressie van het gecostumeerde ijsfeest van 19 januari 1980

 

De ijsclub heeft perioden van grote bloei gekend maar ook perioden waarin weinig tot niets gebeurde. Dit hing natuurlijk in de eerste plaats samen met de aanwezigheid van ijs. Zo waren er in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw herhaaldelijk strenge winters waarin de ijsclub alles uit de kast haalde om een veelheid aan ijsactiviteiten voor haar leden te ontplooien: clubkampioenschappen, priksleewedstrijden, fakkeloptochten, kinderwedstrijden, gekostumeerde ijsfeesten, ijshockeytoernooien, en ga zo maar door.

eilandspoldertocht Drukte bij de ijstent van de ijsclub tijdens een van de Eilandspoldertochten in de jaren ’80, met een lange rij auto’s op de dijk.


Daarnaast was er de beroemde Eilandspoldertocht die vanaf de vroege jaren ’60 veelvuldig gehouden is, inclusief twee wedstijdtochten. Deze tocht bracht vaak duizenden schaatsliefhebbers op de been die voor lange rijen schaatsers door het vaak besneeuwde polderlandschap zorgden. Tevens vormde de tocht een belangrijke bron van inkomsten voor de ijsclub die het mogelijk maakte om steeds meer eigen apparatuur zoals sneeuwschuivers, lichtmasten en geluidsapparatuur aan te schaffen.

Maar er waren ook perioden dat de vereniging nauwelijks of niet tot activiteiten kwam. Dit hing natuurlijk in de eerste plaats samen met de afwezigheid van ijs, maar ook de soms schrale sociaal-economische omstandigheden in het dorp waren van invloed. Zo was er in de jaren ’30, onder invloed van de destijds heersende crisis, een periode waarin de ijsclub eigenlijk alleen nog in naam bestond: er waren geen jaarvergaderingen meer, er werd geen contributie meer opgehaald en de kas was tot op de bodem leeg.

eilandspoldertocht 2012De voorlopig laatste Eilandspoldertocht, januari 2012 met meer dan 5000 betalende deelnemers

 

Ook de laatste twintig jaar van haar bestaan zijn er betrekkelijk weinig ijsclubactiviteiten geweest. Gelukkig is er van tijd tot tijd toch voldoende ijs om dorpsactiviteiten te organiseren, en zelfs is er in 2012 weer een keer een Eilandspoldertocht gehouden.

Daarnaast organiseert de ijsclub sinds de jaren ’90, ter compensatie van het ontbreken van ijs, een zomeractiviteit. In eerste instantie was dat de ‘Brug-tot-brug-zwemmarathon’. Maar de belangstelling daarvoor was de laatste jaren dermate gering dat deze activiteit vervangen is door een ‘Drijf in-festijn’ waarbij er op een plek midden in de polder een soort culturele avond met muziek en film plaatsvindt. Vooralsnog is de belangstelling hiervoor zeer groot!

 

footer historie